Chirurgiczne usuwanie zmian skórnych

W przypadku niektórych zmian skórnych, ze względu na ich postać, wielkość, umiejscowienie, leczeniem z wyboru jest wycięcie chirurgiczne. Zabieg ten wykonywany jest w znieczuleniu miejscowym, przez co jest zupełnie bezbolesny. Zmiana skórna wycinana jest w całości z niewielkim marginesem skóry zdrowej. Wycięty fragment skórny wysyłany jest następnie do laboratorium gdzie poddawany jest badaniu histopatologicznemu.

Oceniany jest:

  • rodzaj zmiany
  • głębokość naciekania w głąb skóry
  • czy zmiana została wycięta w całości.

Rana zamykana jest za pomocą szwów, które zdejmowane są po około 7-14dniach. W miejscu wycięcia powstaje blizna, która najczęściej przyjmuje kształt cienkiej linii. Zmiany skórne, które wymagają wycięcia chirurgicznego to:

  • nowotwory złośliwe skóry
  • czerniak
  • znamiona barwnikowe atypowe
  • kaszaki