Alergiczne choroby skóry

W ostatnich latach obserwuje się wzrost chorób alergicznych , w tym także chorób alergicznych skóry. Na rozwój tych chorób mają wpływ czynniki genetyczne (występowanie chorób alergicznych u innych członów rodziny) i czynniki środowiskowe.

Jakie są najczęstsze alergiczne choroby skóry?

Do najczęstszych chorób alergicznych skóry należą:

 • atopowe zapalenie skóry
 • wyprysk kontaktowy
 • pokrzywka

Jakie są objawy chorób alergicznych skóry?

Cechą charakterystyczną chorób alergicznych jest świąd, typowe dla każdego schorzenia wykwity skórne i przewlekłość zmian, często także występowanie chorób alergicznych u innych członów rodziny.

Jak wygląda diagnostyka i leczenie alergicznych chorób skóry?

Z racji tego, że choroby te są schorzeniami przewlekłymi, wymagana jest ścisła współpraca pacjenta z lekarzem, częste wizyty kontrolne i edukacja pacjenta.

Kluczowym elementem postępowania jest diagnostyka alergologiczna mająca na celu ustalenie czynnika/czynników wywołujących zmiany chorobowe. Wykonuje się naskórkowe testy płatkowe, skórne testy punktowe oraz bada się poziom IgE całkowitego i specyficznego we krwi.

Leczenie miejscowe:

 • kortykosteroidy
 • inhibitory kalcyneuryny
 • emolienty, nawilżanie i natłuszczanie skóry

Leczenie ogólne:

 • kortykosteroidy
 • leki przeciwhistaminowe
 • leki uspokajające
 • leki immunosupresyjne
 • fototerapia
 • odczulanie