Dr n. med. Ewa Teresiak-Mikołajczak

dermatolog

Jest absolwentką Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu. Studia medyczne ukończyła w 2002 roku. W 2009 roku uzyskała specjalizację w zakresu dermatologii i wenerologii. Od początku swojej kariery zawodowej pracowała w Klinice Dermatologii w Poznaniu gdzie poza leczeniem chorób skóry zajmowała się również działalnością naukową oraz dydaktyczną. W 2008 roku obroniła pracę doktorską z zakresu świądu w atopowym zapaleniu skóry. Ponadto jeste autorem lub współautorem licznych publikacji naukowych z zakresu dermatologii. Stara się stale podnosić swoje kwalifikacje zawodowe, uczestnicząc w kursach, wykładach oraz konferencjach w kraju i za granicą. Od wielu lat leczy ambulatoryjnie pacjentów z chorobami skóry, zarówno dorosłych jak i dzieci. W kręgu szczególnych zainteresowań dr Ewy Teresiak-Mikołajczak leżą choroby alergiczne skóry.